วิธีชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงินค่าสินค้า

โอนเงินตามยอดใบเสนอราคา

แจ้งยอดผ่าน Line OA

          เมื่อทำการโอนเงินสำเร็จ ให้ส่งสลิปเข้ามาท าง Line @dprompsolarcell เพื่อยืนยันยอดโอนชำระ เมื่อได้รับยอดชำระค่าสินค้า ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้ให้  

กรุณาโอนเงินก่อนเวลา 14:00 น. ทางบริษัทจะจัดส่งให้ ณ วันที่ชำระค่าสินค้า

หากโอนเงินหลัง 14:00 น. ทางบริษัทจะจัดส่งให้เป็นวันถัดไป

หมวดหมู่สินค้า

0